„ЕТА Консултинг“ ООД е счетоводна къща с над петнадесет години професионален опит, управлявана от Дипломиран Експерт Счетоводител и регистриран одитор.

Ние сме компания,  специализирана в областта на одита, счетоводните и данъчни консултации. Компанията предоставя на своите клиенти широк спектър от дейности, подпомагащи всеки бизнес:

  • Независим финансов одит
  • Счетоводното обслужване
  • Външен главен счетоводител
  • Данъчно-осигурителни консултации
  • Данъчно-счетоводен преглед
  • ТРЗ и Личен състав
  • ТРЗ и осигурителен преглед
  • Регистрации и пререгистрации на фирми
  • Административни услуги
Целта на нашият екип е да предостави висококачествено обслужване и актуални съвети на вашия бизнес. За нас е важна ежедневната комуникация с клиента за точно отразяване на подадената информация, анализ, оценка и препоръки по различни казуси, касаещи Вашата фирма. Ние имаме индивидуален и гъвкав подход към своите клиенти и сме готови да предложим адекватни решения свързани с дейността на Вашата компания.

Специализирани сме в обслужването на клиенти с различни дейности – производство, търговия (включително онлайн търговия), услуги. Клиентите ни са български компании и компании с чуждестранно участие ангажирани в различни сфери на икономиката, както и фондации, сдружения и дуги оргнизации с нестопанска цел.
Ние държим на качеството на предлаганите от нас услуги, както и на бързата и добра комуникация, за да изградим дългосрочно партньорство с нашите клиенти.
Търсене